Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Taglormer (Nematomorpha indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Teger (Heteroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Stankelbein (Tipulidae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Edderkopper (Araneae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Biller (Coleoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Igler (Hirudinea indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Rundormer (Nematoda indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Vårfluer (Trichoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Abbor (Perca fluviatilis)05.09.200005.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken)
Kongesnegler (Buccinidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Balanus sp.07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Blåskjellfamilien (Mytilidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Muslinger (Bivalvia indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Abbor (Perca fluviatilis)08.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Chironomus sp.08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Vannlopper (Cladocera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Dafnier (Daphnia sp.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Teger (Heteroptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Vannskorpion (Nepa cinerea)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Buksvømmere (Corixidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Asker, Viken)
Sagtang (Fucus serratus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Fingertare (Laminaria digitata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)