Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Vårfluer (Trichoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Rundormer (Nematoda indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Igler (Hirudinea indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Teger (Heteroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Edderkopper (Araneae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Stankelbein (Tipulidae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Biller (Coleoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Taglormer (Nematomorpha indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Abbor (Perca fluviatilis)05.09.200005.09.2000Krussætertjern (Halden, Østfold)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Balanus sp.07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Muslinger (Bivalvia indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blåskjellfamilien (Mytilidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Kongesnegler (Buccinidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Abbor (Perca fluviatilis)08.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Østfold)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Vannskorpion (Nepa cinerea)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Vannlopper (Cladocera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Chironomus sp.08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Teger (Heteroptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Dafnier (Daphnia sp.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Buksvømmere (Corixidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Fingertare (Laminaria digitata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sagtang (Fucus serratus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)