Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Igler (Hirudinea indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Rundormer (Nematoda indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Edderkopper (Araneae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Taglormer (Nematomorpha indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Teger (Heteroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Biller (Coleoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Døgnfluer (Ephemeroptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Vårfluer (Trichoptera indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Stankelbein (Tipulidae indet.)04.09.200004.09.2000Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Abbor (Perca fluviatilis)05.09.200005.09.2000Krussætertjern (Halden, Østfold)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Kongesnegler (Buccinidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Muslinger (Bivalvia indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blåskjellfamilien (Mytilidae indet.)07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Balanus sp.07.09.200007.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Abbor (Perca fluviatilis)08.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Østfold)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Ørret (Salmo trutta)08.09.200006.09.2000Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Dafnier (Daphnia sp.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Chironomus sp.08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Teger (Heteroptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Mudderfluer (Sialidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Steinfluer (Plecoptera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Buksvømmere (Corixidae indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Vannlopper (Cladocera indet.)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Vannskorpion (Nepa cinerea)08.09.200008.09.2000Bøbekken (Røyken, Buskerud)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Fingertare (Laminaria digitata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sagtang (Fucus serratus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Blæretang (Fucus vesiculosus)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sukkertare (Saccharina latissima)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)12.09.200012.09.2000Stornes (Nordreisa, Troms)