Miljolare.no

Familie: Sneglespinnere (Limacodidae)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Eikesneglespinner (Apoda limacodes)24.05.201823.05.2018Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)
Eikesneglespinner (Apoda limacodes)24.05.201823.05.2018Hansbakkfjæra (Trondheim, Trøndelag)