Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Laksand (Mergus merganser)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Stokkand (Anas platyrhynchos)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Storspove (Numenius arquata)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Svartbak (Larus marinus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Rødstilk (Tringa totanus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Ravn (Corvus corax)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Skjære (Pica pica)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Sangsvane (Cygnus cygnus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Sandlo (Charadrius hiaticula)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Makrellterne (Sterna hirundo)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Kråke (Corvus cornix)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Krykkje (Rissa tridactyla)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Gråtrost (Turdus pilaris)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Gråmåke (Larus argentatus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Gråhegre (Ardea cinerea)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Grågås (Anser anser)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Fossekall (Cinclus cinclus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Fjæreplytt (Calidris maritima)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Fiskeørn (Pandion haliaetus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Fiskemåke (Larus canus)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Brunnakke (Anas penelope)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Bergand (Aythya marila)24.08.201924.07.2019 Burfjord fjære (Kvænangen, Troms) 
Admiral (Vanessa atalanta)24.08.201924.08.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland) 
Blekt gulfly (Xanthia icteritia)24.08.201924.08.2019Skogfaret 27 (Skedsmo, Akershus) 
Slåpetornstjertvinge (Thecla betulae)24.08.201924.08.2019Tomtabakken 3 (Fet, Akershus) 
Sørringvinge (Lasiommata megera)23.08.201923.08.2019 Drøbak (Frogn, Akershus)Artsdatabanken logo
Admiral (Vanessa atalanta)23.08.201923.08.2019 Drøbak (Frogn, Akershus)Artsdatabanken logo
Furusvermer (Sphinx pinastri)23.08.201922.08.2019Østmarka (Oslo)Artsdatabanken logo
Rødalger (Rhodophyta indet.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Purpursnegl (Nucella lapillus)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Albusnegl (Patella vulgata)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Strandsnegler (Littorina sp.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Vanlig korstroll (Asterias rubens)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Havsalat (Ulva lactuca)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Blåskjell (Mytilus edulis)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Sagtang (Fucus serratus)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Glassmanet (Aurelia aurita)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Sauetang (Pelvetia canaliculata)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Fingertare (Laminaria digitata)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Strandkrabbe (Carcinus maenas)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Grisetang (Ascophyllum nodosum)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Blæretang (Fucus vesiculosus)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Tanglopper (Amphipoda indet.)23.08.201923.08.2019Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
Strandkrabbe (Carcinus maenas)23.08.201923.08.2019 mellom leangenbokta og rotvoll (Trondheim, Sør-Trøndelag)