Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Sau (Ovis aries)30.08.198930.08.1989Store Bjørnevatnet (Valle, Aust-Agder)
Midd (Acari indet.)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Hjuldyr (Rotifera indet.)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Calanoida indet.15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Dafnier (Daphnia sp.)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Grønnalger (Chlorophyceae indet.)11.10.199907.10.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Linsekreps (Eurycercus lamellatus)11.10.199907.10.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Chydorus sphaericus11.10.199907.10.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Koplingsalger (Zygnematales indet.)11.10.199907.10.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Ceriodaphnia sp.05.10.199928.09.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Diaptomidae indet.05.10.199928.09.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Diaptomidae indet.05.10.199928.09.1999Ålesundsaksla (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dafnier (Daphnia sp.)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Diatoma sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Oocystis sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Scenedesmus sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Pediastrum sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Keratella sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Cyclops sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Eudiaptomus sp.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Heterocope sp.12.05.200010.05.2000Gandsfjord vest (Sandnes, Rogaland)
Cyclopoida indet.12.05.200010.05.2000Gandsfjord vest (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyceae indet.)12.05.200010.05.2000Gandsfjord vest (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Spongillidae indet.07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae indet.)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Takrør (Phragmites australis)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Tjernaks (Potamogeton natans)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Myrkonglefamilien (Araceae indet.)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Brei dunkjevle (Typha latifolia)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Klovasshår (Callitriche hamulata)15.06.200007.06.2000Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
Selje (Salix caprea)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Kjerringrokk (Equisetum sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Bregneplanter (Pteropsida indet.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Sivaks (Scirpus sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Hestehov (Tussilago farfara)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Syreslekta (Rumex sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Gran (Picea abies)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Bjørk (Betula pubescens)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Furu (Pinus sylvestris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Bjørk (Betula pubescens)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Selje (Salix caprea)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Sivaks (Scirpus sp.)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Ryllik (Achillea millefolium)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)
Røsslyng (Calluna vulgaris)07.12.199913.09.1999Lisselva (Flatanger, Nord-Trøndelag)