Miljolare.no

Underklasse: Heterodonta

 • Sandskjell (Mya sp.)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
 • Venusskjell (Veneridae indet.)
 • Knivskjell (Solenidae indet.)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
 • Sandskjell (Mya sp.)
 • Knivskjell (Solenidae indet.)
 • Knivskjell (Solenidae indet.) (22.10.2020)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (22.10.2020)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (01.01.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (01.01.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (01.01.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (01.01.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (01.01.2020)
 • Sandskjell (Mya sp.) (01.01.2020)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.) (11.06.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 • Sandskjell (Mya sp.) (10.06.2020)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (10.06.2020)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (08.06.2020)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (08.06.2020)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.)
 • Sandskjell (Mya sp.) (10.10.2019)
 • Knivskjell (Solenidae indet.) (14.10.2019)
 • Sandskjell (Mya sp.) (14.10.2019)
 • Venusskjell (Veneridae indet.) (19.09.2019)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.) Frede Thorsheim (05.09.2019)
 • Sandskjell (Mya sp.) (23.08.2019)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (23.08.2019)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.) (21.08.2019)
 • Sandskjell (Mya sp.) (21.08.2019)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (21.08.2019)
 • Hjertemuslinger (Cardiidae indet.) (22.08.2019)
 • Sandskjell (Mya sp.) (22.08.2019)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (22.08.2019)
 • Teppeskjell (Venerupis corrugata) (22.08.2019)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (12.06.2019)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (12.06.2019)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (12.06.2019)
 • Sirkelskjell (Dosinia exoleta) (12.06.2019)
 • Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule) (12.06.2019)
 • Sirkelskjell (Dosinia exoleta) (12.06.2019)