Miljolare.no

Klasse: Fugler (Aves)

 • Tornskate (Lanius collurio) Frode Falkenberg (25.05.2004)
 • Låvesvale (Hirundo rustica) Frode Falkenberg
 • Lavskrike (Perisoreus infaustus) Frode Falkenberg
 • Sjøorre (Melanitta fusca) Frode Falkenberg (13.10.2016)
 • Praktærfugl (Somateria spectabilis) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Musvåk (Buteo buteo) Frode Falkenberg
 • Stellerand (Polysticta stelleri) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Frode Falkenberg (05.06.2003)
 • Kvinand (Bucephala clangula) Frode Falkenberg
 • Alke (Alca torda) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Svarthalespove (Limosa limosa) Frode Falkenberg (09.05.2004)
 • Hvitkinngås (Branta leucopsis) Frode Falkenberg
 • Myrsnipe (Calidris alpina) Frode Falkenberg
 • Lappspove (Limosa lapponica) Frode Falkenberg
 • Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) Frode Falkenberg
 • Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Frode Falkenberg
 • Storskarv (Phalacrocorax carbo) Frode Falkenberg
 • Svømmesnipe (Phalaropus lobatus) Frode Falkenberg
 • Dobbeltbekkasin (Gallinago media) Frode Falkenberg
 • Havhest (Fulmarus glacialis) Frode Falkenberg
 • Gravand (Tadorna tadorna) Frode Falkenberg (28.04.2013)
 • Laksand (Mergus merganser) (06.03.2006)
 • Toppdykker (Podiceps cristatus) Frode Falkenberg (12.06.2006)
 • Stjertand (Anas acuta) Frode Falkenberg (20.01.2012)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Frode Falkenberg (12.05.2007)
 • Orrfugl (Tetrao tetrix) Frode Falkenberg (02.05.2007)
 • Lappfiskand (Mergellus albellus) Frode Falkenberg (10.01.2003)
 • Fjæreplytt (Calidris maritima) Frode Falkenberg (06.02.2007)
 • Krikkand (Anas crecca) Frode Falkenberg (06.05.2012)
 • Småspove (Numenius phaeopus) Frode Falkenberg (26.05.2008)
 • Pilfink (Passer montanus) Frode Falkenberg (24.09.2008)
 • Brushane (Calidris pugnax) Frode Falkenberg
 • Tundralo (Pluvialis squatarola) Frode Falkenberg (17.09.2008)
 • Ringgås (Branta bernicla) Frode Falkenberg
 • Svartmeis (Periparus ater) Frode Falkenberg (18.01.2014)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Frode Falkenberg (15.05.1989)
 • Kanadagås (Branta canadensis) Frode Falkenberg
 • Heipiplerke (Anthus pratensis) Frode Falkenberg
 • Taksvale (Delichon urbicum) Gunnar Gundersen (04.06.2013)
 • Vandrefalk (Falco peregrinus) Frode Falkenberg (30.04.2017)
 • Meisefamilen (Paridae) Frode Falkenberg
 • Fugler (Aves) Frode Falkenberg
 • Fasan (Phasianus colchicus) Frode Falkenberg (13.07.2006)
 • Løvmeis (Poecile palustris) Frode Falkenberg
 • Spettefamilien (Picidae) Frode Falkenberg
 • Kråkefamilien (Corvidae) Frode Falkenberg
 • Fuglekonge (Regulus regulus) Frode Falkenberg
 • Fjelljo (Stercorarius longicaudus) Frode Falkenberg