Miljolare.no

Rekke: Stilksporesopper (Basidiomycota)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Stilksporesopper (Basidiomycota indet.)6111105.11.2007
Aphyllophorales indet.35512.11.2007
Rød fluesopp (Amanita muscaria)22216.10.2018
Barksoppordenen (Corticiales indet.)11 29.08.2017
Skivesoppordenen (Agaricales indet.)11 27.08.2020
Kantarell (Cantharellus cibarius)11 10.09.2019
Granmatriske (Lactarius deterrimus)11118.09.2017
Furustokkjuke (Phellinus pini)11 23.08.2006