Miljolare.no

Art: Smålom (Gavia stellata)

Når kommer våren?
19.04.2015
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
11.04.2015 Ankomst rødstrupe
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
17.04.2015 Sang for første gang smålom
28.04.2015 Sang for første gang bjørkefink
16.04.2015 Sang for første gang rødstrupe
24.04.2015 Første observasjon svartskogsnegl
28.04.2015 Blomstring vårkjærminne
 
Fugleobservasjoner
09.06.2014
Jan Øvstebø
Vikastølen (Kvinnherad, Vestland)
Smålom (Gavia stellata)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
 
Når kommer våren?
04.05.2014
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
02.05.2014 Ankomst gråtrost
02.05.2014 Ankomst smålom
 
Fugler ved foringsplassen
19.10.2013
Maren Erland
Anga (Sunnfjord, Vestland)
Gråhegre (1)
Smålom (1)
 
Når kommer våren?
20.05.2013
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2013 Ankomst linerle
15.05.2013 Ankomst vipe
18.05.2013 Ankomst gjøk
20.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
19.05.2013 Ankomst heilo
15.05.2013 Ankomst blåstrupe
15.05.2013 Ankomst rødstjert
19.05.2013 Ankomst enkeltbekkasin
15.05.2013 Ankomst løvsanger
15.05.2013 Ankomst fiskemåke
15.05.2013 Ankomst småspove
05.05.2013 Ankomst fjellvåk
17.05.2013 Ankomst krikkand
18.05.2013 Ankomst lappspurv
15.05.2013 Ankomst laksand
15.05.2013 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
28.04.2013
Aina Bente Jonsdatter Strand
Strøm Øvre (Sør-Odal, Innlandet)
28.04.2013 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
14.04.2011 Ankomst måltrost
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
Når kommer våren?
05.05.2012
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
04.05.2012 Ankomst smålom
 
Dyreobservasjoner
20.05.2010
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Myrdalsvatnet (Bergen, Vestland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Brunsisik (Carduelis cabaret)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Grønnsisik (Carduelis spinus)
Trekryper (Certhia familiaris)
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Smålom (Gavia stellata)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Spettmeis (Sitta europaea)
Munk (Sylvia atricapilla)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Svarttrost (Turdus merula)
Måltrost (Turdus philomelos)
Når kommer våren?
20.04.2010
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
19.04.2010 Ankomst bokfink
19.04.2010 Ankomst grågås
19.04.2010 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
11.05.2009
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
10.05.2009 Ankomst linerle
10.05.2009 Ankomst bjørkefink
10.05.2009 Ankomst heilo
10.05.2009 Ankomst fjellvåk
10.05.2009 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
15.05.2008
Vestre Trysil skole
Søre Osen (Trysil, Innlandet)
16.04.2008 Ankomst linerle
28.04.2008 Ankomst vipe
24.04.2008 Blomstring hestehov
29.04.2008 Blomstring hvitveis
07.05.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
28.04.2008 Gåsunger selje
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
16.04.2008 Ankomst linerle
10.05.2008 Ankomst låvesvale
11.04.2008 Ankomst bokfink
28.04.2008 Ankomst vipe
09.05.2008 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2008 Ankomst stær
20.04.2008 Ankomst bjørkefink
05.04.2008 Ankomst gråtrost
13.05.2008 Ankomst heilo
19.04.2008 Ankomst hettemåke
14.04.2008 Ankomst jernspurv
10.04.2008 Ankomst kvinand
10.05.2008 Ankomst løvsanger
04.04.2008 Ankomst måltrost
13.04.2008 Ankomst ringdue
04.05.2008 Ankomst rugde
07.05.2008 Ankomst skogsnipe
06.05.2008 Ankomst smålom
19.04.2008 Ankomst spurvehauk
02.05.2008 Ankomst småspove
25.04.2008 Ankomst trane
09.05.2008 Ankomst strandsnipe
30.04.2008 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
05.05.2008
NOF Hordaland
Storavatnet (Alver, Vestland)
11.04.2008 Ankomst smålom
 
Når kommer våren?
04.05.2008
Britt Mari Rolseth
Løktjenna (Selbu, Trøndelag)
30.04.2008 Blomstring hestehov
01.05.2008 Blomstring hvitveis
04.05.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
03.05.2008 Ankomst kvinand
03.05.2008 Ankomst smålom
02.05.2008 Voksenstadiet humler
 
««første 16 - 30 av 66 siste»»