Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Tjønnaks (Potamogeton sp.)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet) 
Småvasshår (Callitriche verna)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Sennegras (Carex vesicaria)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Siv (Juncus sp.)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet) 
Vier (Salix sp.)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet) 
Småstarr (Carex nigra)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)13.09.198913.09.1989Reinsvolldammen (Vestre Toten, Innlandet)Artsdatabanken logo
Vasslirekne (Persicaria amphibia)13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Viken)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Viken)Artsdatabanken logo
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Viken)Artsdatabanken logo
Takrør (Phragmites australis)13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Viken)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Viken)Artsdatabanken logo
Strandrør (Phalaroides arundinacea)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Takrør (Phragmites australis)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Botnegras (Lobelia dortmanna)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)13.09.198913.09.1989Litlvatnet (Heim, Trøndelag)Artsdatabanken logo
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Takrør (Phragmites australis)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Vasslirekne (Persicaria amphibia)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Knappsiv (Juncus conglomeratus)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)13.09.198913.09.1989Akersvannet (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Takrør (Phragmites australis)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Bekkeblom (Caltha palustris)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal) 
Trådsiv (Juncus filiformis)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Tjønnaks (Potamogeton sp.)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal) 
Småstarr (Carex nigra)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Flotgras (Sparganium angustifolium)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Tjernaks (Potamogeton natans)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Botnegras (Lobelia dortmanna)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Strandrør (Phalaroides arundinacea)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Sumpsiv (Juncus bulbosus)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Paddesiv (Juncus bufonius)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Flaskestarr (Carex rostrata)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Myrhatt (Comarum palustris)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Vasslirekne (Persicaria amphibia)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Tjerngras (Littorella uniflora)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Hesterumpe (Hippuris vulgaris)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo