Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Ålegras (Zostera marina)13.09.200013.09.2000Buøy (Stavanger, Rogaland)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)13.09.200013.09.2000Buøy (Stavanger, Rogaland)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)19.09.200019.09.2000Liland (Evenes, Nordland)Artsdatabanken logo
Blærerotfamilien (Lentibulariaceae indet.)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae indet.)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Tjernaks (Potamogeton natans)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Flaskestarr (Carex rostrata)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Botnegras (Lobelia dortmanna)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Takrør (Phragmites australis)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Sverdlilje (Iris pseudacorus)21.09.200008.09.2000Krussætertjern (Halden, Viken) 
Ålegras (Zostera marina)26.09.200022.10.1999Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)26.09.200022.10.1999Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)27.09.200027.09.2000Sand-Mulvika (Tønsberg, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)27.09.200027.09.2000Sand-Mulvika (Tønsberg, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)27.09.200027.09.2000Sand-Mulvika (Tønsberg, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)27.09.200027.09.2000Sand-Mulvika (Tønsberg, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)27.10.200011.09.2000Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)Artsdatabanken logo
Ålegras (Zostera marina)05.10.199916.09.1999Sæbø (Ørsta, Møre og Romsdal) 
Ålegras (Zostera marina)05.10.199916.09.1999Sæbø (Ørsta, Møre og Romsdal) 
Ålegras (Zostera marina)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland) 
Ålegras (Zostera marina)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland) 
Tjernaks (Potamogeton natans)18.09.199018.09.1990Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland) 
Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae indet.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland) 
Einer (Juniperus communis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Furuslekta (Pinus sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Granslekta (Picea sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Selje (Salix caprea)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Bjørkeslekta (Betula sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Rogn (Sorbus aucuparia)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Lønneslekta (Acer sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Takrør (Phragmites australis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Tjernaks (Potamogeton natans)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Botnegras (Lobelia dortmanna)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Takrør (Phragmites australis)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Tjønnaks (Potamogeton sp.)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Tjernaks (Potamogeton natans)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Furuslekta (Pinus sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Granslekta (Picea sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Osp (Populus tremula)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Bjørkeslekta (Betula sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Vier (Salix sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Takrør (Phragmites australis)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark) 
Røsslyng (Calluna vulgaris)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)