Miljolare.no

Art: Småsalamander (Triturus vulgaris)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
19891122
201714410
20011222
20001112
20231111
20211222
20201111
20181424
20191444
20131131017
19941545
20031222
20021323
201517313
20221444
2014118522
20041111
20051445
20091223
20071546
Totalt alle år16342109