Miljolare.no

Art: Vannrikse (Rallus aquaticus)

Vannrikse (Rallus aquaticus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Vannriksa er en fåtallig hekkefugl i Norge, med en utbredelse som strekker seg fra Østfold og videre langs kysten til Møre & Romsdal. Fra september av øker antallet individer langs hele den sørnorske kysten. Da er det trekkfugler fra øst og sørøst som kommer for å overvintre (eller raste før de eventuelt trekker videre). Når våren kommer roper vannriksene ut en lyd som kan minne om grisehyl for å tiltrekke seg maker. Reiret legges ofte i takrørvegetasjon, og er godt skjult for omgivelsene. De kan gjerne ha to kull, og hekker i perioden fra april til august. Vannriksa er knyttet til næringsrike våtmarker med takrør, både i fersk- og brakkvann.

Engelsk navn: Water Rail

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra vannrikse
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Tranefugler (Gruiformes)
Familie     Riksefamilien (Rallidae)
Slekt      Rallus
Art       Vannrikse (Rallus aquaticus)