Miljolare.no

Rike: Soppriket (Fungi)

Undersøk muggsopp i klasserommet
25.09.2009
Grymyr skole
(Gran, Innlandet)
(Sløydsalen)
Alternaria
Ascomycota Ubestemt muggsopp
Aspergillus
Cladosporium
Eurotium
Penicillium
Gjærsopp (Saccharomycetales)
Trichoderma
 
Undersøk muggsopp i klasserommet
25.09.2009
Grymyr skole
(Gran, Innlandet)
(Aktivitetsrommet (5. kl))
Alternaria
Ascomycota Ubestemt muggsopp
Aspergillus
Cladosporium
Eurotium
Penicillium
Gjærsopp (Saccharomycetales)
Trichoderma
Undersøk muggsopp i klasserommet
25.09.2009
Voksenopplæringa i Tromsø
Voksenopplæringen i Tromsø (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
(208)
Alternaria
Ascomycota Ubestemt muggsopp
Aspergillus
Cladosporium
Eurotium
Penicillium
Gjærsopp (Saccharomycetales)
Trichoderma
Undersøk muggsopp i klasserommet
25.09.2009
Vilberg ungdomsskole
(Eidsvoll, Viken)
(22)
Alternaria
Aspergillus
Cladosporium
Penicillium
 
Undersøk muggsopp i klasserommet
24.09.2009
Hauketo skole
(Oslo)
(rom 3 oppe og nede)
Cladosporium
 
Undersøk muggsopp i klasserommet
24.09.2009
Finnskogen Montessoriskole Ba
Finnskogen Montessoriskole (Kongsvinger, Innlandet)
(Gruppe 4)
Alternaria
Ascomycota Ubestemt muggsopp
Penicillium
Undersøk muggsopp i klasserommet
24.09.2009
Finnskogen Montessoriskole Ba
Finnskogen Montessoriskole (Kongsvinger, Innlandet)
(gruppe 1)
Alternaria
Ascomycota Ubestemt muggsopp
Eurotium
Penicillium
Undersøk muggsopp i klasserommet
24.09.2009
Finnskogen Montessoriskole Ba
Finnskogen Montessoriskole (Kongsvinger, Innlandet)
(Gruppe 2)
Alternaria
Eurotium
Penicillium
Lav og luftforurensning
14.05.2008
Fyresdal videregående Steinerskolee
Foldsæ fra hovedveien og opp til skogen (Fyresdal, Vestfold og Telemark)
Bjørk (Betula pubescens)
Grønnalger (Chlorophyta)
Bladlav (Lecanorales Bladlav)
Busklav (Lecanorales Busklav)
Skorpelav (Lecanorales Skorpelav)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Fotoherbarium
12.11.2007
SABIMA
Bjørntjernåsen (Rælingen, Viken)
Aphyllophorales
Fotoherbarium
05.11.2007
SABIMA
Søndre Krokvannet (Enebakk, Viken)
Stilksporesopper (Basidiomycota)
Fotoherbarium
05.11.2007
SABIMA
Øst for bomstasjonen på Abilsø (Oslo)
Aphyllophorales
Bladlav (Lecanorales Bladlav)
Fotoherbarium
19.10.2007
SABIMA
Søndre Krokvannet (Enebakk, Viken)
Sekksporesopp (Ascomycota)
Stilksporesopper (Basidiomycota)
Fotoherbarium
16.10.2007
SABIMA
Bruvikdalen (Osterøy, Vestland)
Sekksporesopp (Ascomycota)
Fotoherbarium
12.10.2007
SABIMA
Drolsum (Modum, Viken)
Soppriket (Fungi)
««første 481 - 495 av 495