Miljolare.no

Familie: Hjertemuslinger (Cardiidae)

Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Svømmekrabber (Portunidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Butare (Alaria esculenta)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Rur (Balanidae)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sandreke (Crangon crangon)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandskrukketroll (Ligia oceanica)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tangstikling (Spinachia spinachia)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Butare (Alaria esculenta)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kolonisekkdyr (Botryllus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sirkelskjell (Dosinia exoleta)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kolonisekkdyr (Botryllus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sirkelskjell (Dosinia exoleta)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
11.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Tanglopper (Amphipoda)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Svømmekrabber (Portunidae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Knivskjell (Solenidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
««første 16-30 av 274 siste»»