Miljolare.no

Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)

 • Kongesnegler (Buccinidae indet.)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Albusnegler (Patellidae indet.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Storstrandsnegl (Littorina littorea)
 • Skilpaddesnegl (Tectura sp.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Nettsnegler (Nassarius sp.)
 • Nettsnegler (Nassarius sp.)
 • Nettsnegler (Nassarius sp.)
 • Begersnegl, tøffelsnegl (Calyptraeidae indet.)
 • Begersnegl, tøffelsnegl (Calyptraeidae indet.)
 • Storstrandsnegl (Littorina littorea)
 • Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
 • Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Strandsneglefamilien (Littorinidae indet.)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Storstrandsnegl (Littorina littorea)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Storstrandsnegl (Littorina littorea)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Albusnegl (Patella vulgata)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum)
 • Albusnegl (Patella vulgata)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.)
 • Strandsnegler (Littorina sp.) (28.09.2012)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum) Roar Jørgensen (28.09.2011)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum) Roar Jørgensen (28.09.2011)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum) Roar Jørgensen (22.09.2011)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum) Roar Jørgensen (22.09.2011)
 • Kongsnegl (Buccinum undatum) Birgitte Bjønness (04.05.2004)
 • Pelikanfotsnegl (Aporrhais pespelecani) Birgitte Bjønness (04.05.2004)
 • Nettsnegl (Nassarius sp.) Birgitte Bjønness (04.05.2004)
 • Albusnegl (Patella vulgata) Inger Wingsternes (15.09.2003)
 • Albusnegl (Patella vulgata) Inger Wingsternes (15.09.2003)