Miljolare.no

Orden: Tang (Fucales)

Livet i fjæra
31.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Beinfisk (Actinopterygii)
Spøkelseskreps (Caprellidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Eikeving (Phycodrys rubens)
 
Livet i fjæra
26.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
 
Livet i fjæra
31.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Grønnalger (Chlorophyta)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Soppriket (Fungi)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
31.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Beinfisk (Actinopterygii)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
31.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Beinfisk (Actinopterygii)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
 
Livet i fjæra
26.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Karplanter (Tracheophytes)
Livet i fjæra
26.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
 
Livet i fjæra
26.08.2021
Fagerholt skole
paradisbukta (Kristiansand, Agder)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sandskjell (Mya)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Fugler (Aves)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sandskjell (Mya)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
 
Livet i fjæra
08.06.2021
Bygstad skule
Sundsleira (Sunnfjord, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Kappedyr (Urochordata)
 
««første 31 - 45 av 8 443 siste»»