Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Takrør (Phragmites australis)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Knappsiv (Juncus conglomeratus)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)16.09.199716.09.1997Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Myrhatt (Comarum palustris)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Brasmegras (Isoëtes sp.)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Grastjernaks (Potamogeton gramineus)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Flaskestarr (Carex rostrata)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Takrør (Phragmites australis)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)04.09.199704.09.1997Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)09.09.199709.09.1997Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)09.09.199709.09.1997Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)09.09.199709.09.1997Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Nøkkerose (Nymphaeaceae indet.)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Sjøsivaks (Scirpus lacustris)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)09.09.199609.09.1996Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Småpiggknopp (Sparganium minimum)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Pors (Myrica gale)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Vassrørkvein (Calamagrostis canescens)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Vasslirekne (Persicaria amphibia)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Tusenblad (Myriophyllum alterniflorum)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Botnegras (Lobelia dortmanna)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Takrør (Phragmites australis)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Tjernaks (Potamogeton natans)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae indet.)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Blærerotslekta (Utricularia sp.)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Flaskestarr (Carex rostrata)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)28.08.199128.08.1991Kruktjønna (Bjugn, Sør-Trøndelag)
Melkerot (Peucedanum palustre)29.08.199429.08.1994Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Knappsiv (Juncus conglomeratus)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Sennegras (Carex vesicaria)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Myrhatt (Comarum palustris)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Grøftesoleie (Ranunculus flammula)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Sumpsiv (Juncus bulbosus)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Brei dunkjevle (Typha latifolia)26.06.199026.06.1990Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Kvitmyrak (Rhynchospora alba)27.09.198927.09.1989Tretjønnet (Kristiansand, Vest-Agder)
Geitrams (Epilobium angustifolium)31.08.199331.08.1993Granavatnet (Inderøy, Nord-Trøndelag)