Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Hoppekreps (Acanthodiaptomus denticornis)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Kellicottia longispina13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Ertemusling (Pisidium sp.)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Siphlonurus alternatus13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Thermocyclops oithonoides13.09.198913.09.1989Akersvannet (Stokke, Vestfold)Artsdatabanken logo
Toøyd flatigle (Helobdella stagnalis)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Platambus maculatus13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Enallagma cyathigerum13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Liten vannløper (Gerris lacustris)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Lumbriculus variegatus13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Leuctra fusca13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Aeshna grandis13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Aeshna sp.13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Cloeon simile13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Somatochlora metallica13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Subsigara cf. distincta13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Ertemusling (Pisidium sp.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
Sigara cf. dorsalis13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Hesperocorixa sahlbergi13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Cymatia bonsdorffii13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Callicorixa wollastoni13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Protanypus caudatus13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Macropelopia sp.13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
Callicorixa producta13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Toøyd flatigle (Helobdella stagnalis)13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Oocystis spp.13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Bitrichia cf. chodatii13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Mallomonas spp.13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Tabellaria flocculosa13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Euastrum cf. binale13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal) 
Ilybius fuliginosus13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Elakatothrix biplex13.09.198913.09.1989Skarvatnet (Fræna, Møre og Romsdal)Artsdatabanken logo
Spirosperma ferox13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Limnephilus sp.13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
Limnephilus flavicornis13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Tanytarsus aculeatus13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland)Artsdatabanken logo
Stictochironomus sp.13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
And (Anatidae sp.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
Måker (Laridae sp.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Fusa, Hordaland) 
Sik (Coregonus lavaretus)13.09.198913.09.1989Stokkevannet (Bamble, Telemark) 
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)13.09.198913.09.1989Stokkevannet (Bamble, Telemark) 
Ørret (Salmo trutta)13.09.198913.09.1989Stokkevannet (Bamble, Telemark) 
Sørv (Scardinius erythrophthalmus)13.09.198913.09.1989Stokkevannet (Bamble, Telemark) 
Haliplus ruficollis13.09.198913.09.1989Gåstjønna (Rana, Nordland)Artsdatabanken logo
Caenis horaria13.09.198913.09.1989Gåstjønna (Rana, Nordland)Artsdatabanken logo
Agabus arcticus13.09.198913.09.1989Gåstjønna (Rana, Nordland)Artsdatabanken logo
Cyclotella spp.13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Buskerud) 
Surirella sp.13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Buskerud) 
Ceratium hirundinella13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Buskerud)Artsdatabanken logo
Microcystis spp.13.09.198913.09.1989Gullerudtjern (Ringerike, Buskerud)