Miljolare.no

Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Kanadagås (Branta canadensis)22.05.200012.09.1999Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Tjeld (Haematopus ostralegus)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Stær (Sturnus vulgaris)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Stokkand (Anas platyrhynchos)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Gråmåke (Larus argentatus)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Linerle (Motacilla alba)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Bokfink (Fringilla coelebs)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Vipe (Vanellus vanellus)11.05.200026.04.2000Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Svarttrost (Turdus merula)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Gulspurv (Emberiza citrinella)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Kjøttmeis (Parus major)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Skjære (Pica pica)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Ringdue (Columba palumbus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Bokfink (Fringilla coelebs)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Kråke (Corvus cornix)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Fossekall (Cinclus cinclus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Taksvale (Delichon urbicum)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Hegrefamilien (Ardeidae indet.)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Låvesvale (Hirundo rustica)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Fiskemåke (Larus canus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Gråmåke (Larus argentatus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Linerle (Motacilla alba)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Grønnspett (Picus viridis)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Kjøttmeis (Parus major)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Grønnfink (Carduelis chloris)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Taksvale (Delichon urbicum)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Grønnfink (Carduelis chloris)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Rovfugler (Falconiformes indet.)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Spurvehauk (Accipiter nisus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Kjøttmeis (Parus major)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Låvesvale (Hirundo rustica)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Finkefamilien (Fringillidae indet.)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Bokfink (Fringilla coelebs)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Svane (Cygnus sp.)20.10.199919.10.1999Apalvågen til Fjæreidvatnet (Fjell, Hordaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Sotsnipe (Tringa erythropus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Gråhegre (Ardea cinerea)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Toppand (Aythya fuligula)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Kvinand (Bucephala clangula)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Horndykker (Podiceps auritus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Gråmåke (Larus argentatus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Svartbak (Larus marinus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Fiskemåke (Larus canus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)09.09.199709.09.1997Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Fiskemåke (Larus canus)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Siland (Mergus serrator)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)