Miljolare.no

Rekke: Bløtdyr (Mollusca)

 • Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger)
 • Boakjølsnegl (Limax maximus)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus)
 • Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus) Olav Julsrud (10.05.2012)
 • Gulsåleskogsnegl (Arion distinctus)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
 • Krattsnegl (Arianta arbustorum)
 • Åkerkjølsnegl (Deroceras agreste)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Brun × svartskogsnegl (hybrid) (Arion vulgaris × ater)
 • Hagesnegl (Cepaea hortensis)
 • Hvitflankeskogsnegl (Arion silvaticus) Frode Falkenberg (08.05.2012)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) Frode Falkenberg (08.05.2012)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Oransjeskogsnegl (Arion fuscus) (08.05.2012)
 • Svartskogsnegl (Arion ater) Sølve Skrede (05.05.2012)
 • Krattsnegl (Arianta arbustorum) Sølve Skrede (05.05.2012)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) SØlve Skrede (05.05.2012)
 • Flekkdiskossnegl (Discus rotundatus)
 • Brundiskossnegl (Discus ruderatus)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum)
 • Glassnegl (Vitrina pellucida)
 • Lundsnegl (Cepaea nemoralis)
 • Lundsnegl (Cepaea nemoralis)
 • Svartskogsnegl (Arion ater)
 • Svartskogsnegl (Arion ater) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Hårsnegl (Trochulus hispidus) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Blekkjølsnegl (Lehmannia marginata) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Svartskogsnegl (Arion ater) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Brunskogsnegl (Arion vulgaris) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Nordkøllesnegl (Clausilia bidentata) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Nordkøllesnegl (Clausilia bidentata) Frode Falkenberg (31.03.2012)
 • Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum) Frode Falkenberg (31.03.2012)