Miljolare.no

Divisjon: Øyeflagellater (Euglenophyta)

Andre navn: augeflagellatar

Systematikk:

RikeUrdyrriket (Cercozoa)
Divisjon Øyeflagellater (Euglenophyta)
Klasse  Øyeflagellater (Euglenophyceae)
Slekt   Euglena
Slekt   Phacus
Slekt   Trachelomonas