Miljolare.no

Art: Finnmarksløvetann (Taraxacum norvegicum)

Rødlistestatus: Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt      Løvetannslekta (Taraxacum)
Art       Finnmarksløvetann (Taraxacum norvegicum)