Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 101 til 150 av totalt 1227.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus
357015.05.2023Vis kart
Husflue
Musca domestica
356212.04.2023Vis kart
Markjordbær
Fragaria vesca
3412609.06.2023Vis kart
Skogstjerne
Trientalis europaea
349210.06.2023Vis kart
Dvergfalk
Falco columbarius
346320.05.2023Vis kart
Dagpåfugløye
Aglais io
346124.04.2023Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
335916.05.2023Vis kart
Rød jonsokblom
Silene dioica
3210125.05.2023Vis kart
Storlom
Gavia arctica
325928.04.2023Vis kart
Padde
Bufo bufo
325321.04.2023Vis kart
Sandlo
Charadrius hiaticula
316505.04.2023Vis kart
Hoggorm
Vipera berus
315610.06.2023Vis kart
Honningbie
Apis mellifera
315613.05.2023Vis kart
 Maigull
Chrysosplenium alternifolium
307007.06.2023Vis kart
Sørgekåpe
Nymphalis antiopa
304607.06.2023Vis kart
 Marihøner
Coccinellidae
304210.06.2023Vis kart
Fossekall
Cinclus cinclus
294106.05.2023Vis kart
Syrin
Syringa vulgaris
2810801.06.2023Vis kart
Marikåpe
Alchemilla sp.
288527.05.2023Vis kart
Påskelilje
Narcissus pseudonarcissus
286124.05.2023Vis kart
 Tornsanger
Sylvia communis
285924.06.2023Vis kart
Gulsanger
Hippolais icterina
285512.07.2023Vis kart
Møller
Sylvia curruca
283826.06.2022Vis kart
Tepperot
Potentilla erecta
277531.05.2023Vis kart
Bakkesoleie
Ranunculus acris
277102.06.2023Vis kart
Rødkløver
Trifolium pratense
277011.06.2023Vis kart
Gluttsnipe
Tringa nebularia
273804.06.2023Vis kart
Myrfiol
Viola palustris
267109.06.2023Vis kart
Blåstrupe
Luscinia svecica
266920.05.2023Vis kart
Flaggspett
Dendrocopos major
264814.03.2023Vis kart
Spettmeis
Sitta europaea
264602.04.2023Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
253507.02.2023Vis kart
Tiriltunge
Lotus corniculatus
247007.06.2023Vis kart
Osp
Populus tremula
246709.06.2023Vis kart
Vendehals
Jynx torquilla
246216.05.2023Vis kart
Smålom
Gavia stellata
245526.04.2023Vis kart
Sandsvale
Riparia riparia
244929.06.2023Vis kart
Skogsmaur
Formica
244928.05.2023Vis kart
Liten kålsommerfugl
Pieris rapae
244807.06.2023Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
243207.02.2023Vis kart
Laksand
Mergus merganser
243228.04.2023Vis kart
Skogstorkenebb
Geranium sylvaticum
237307.06.2023Vis kart
Stikkemygg
Culicidae
233901.05.2022Vis kart
Spurvehauk
Accipiter nisus
233006.05.2023Vis kart
Hundekjeks
Anthriscus sylvestris
227607.06.2023Vis kart
Hvitkløver
Trifolium repens
226012.06.2023Vis kart
Engsoleie
Ranunculus acris subsp. acris
224807.06.2023Vis kart
Svartskogsnegl
Arion ater
224328.05.2023Vis kart
Pilfink
Passer montanus
223703.02.2023Vis kart
 Enghumleblom
Geum rivale
216503.06.2023Vis kart