Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Vannkvalitetstype (sett kryss)
Rent eller ubetydelig skadet av forurensning  

Noe påvirket av surt vann  

Sterkt skadet av surt vann  

Noe skadet av overgjødsling  

Sterkt skadet av overgjødsling  Påvirket eller skadet av annen type forurensning (nedslamming, forgifting), i så fall hva slags forurensning (forklar):
 


Andre kommentarer/begrunnelse for konklusjonen: