Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Bekk/elv: total lengd Bekk/elv: breidd (gjennomsnitt) Bekk/elv: djupn (gjennomsnitt)
km m m
Innsjøtype (stor: areal > 0,5 km2,
djup: største djupn > 30 m)
Stor, djup Stor, grunn Liten, djup Liten, grunn
       
Innsjø: største lengd m
Innsjø: største breidd m
Areal av overflata av innsjøen m2
Innsjø: største djupn m
Kystsone: breidda på tidvassona < 2 m 2 - 10 m 10 - 50 m > 50 m
       
Kystsone: breidda på sjøsprøytsona < 2 m 2 - 10 m 10 - 50 m > 50 m