miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fisk i ferskvatn > Bakgrunnsstoff

Fisk i ferskvatn

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Bestemmelsestabell for virvelløse dyr i ferskvann
Bestemmelsesnøkler for evertebrater i ferskvann.

Dyreplankton i ferskvatn
Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane. Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk.

Innvandring av ferskvannsfisk til Norge
Ferskvannsfisk i norske vassdrag har enten vandret inn fra havet, eller blitt innført av mennesker. Her beskrives innvandringshistorien til noen av de norske fiskeartene.

Kompendium for prøvetaking av fisk
Metoder i forbindelse med prøvetaking og oppgjøring av fisk.

Otolitter
Otolitter kan brukes til å aldersbestemme fisk. De kan også brukes til å artsbestemme fisk (for eksempel fra mageinnhold).

Spreiing av ferskvassorganismar - eit trugsmål mot mangfaldet
Innføring av nye artar kan endre samansetjinga i eit økosystem radikalt, og det finst fleire uheldige døme på spreiing av ferskvassorganismar.

Ørekyte
Ørekyte er en introdusert fiskeart i Norge og har mange steder konkurrert ut ørret fra norske vann og innsjøer.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Laks
Norske laksestammer: Tilstand, påvirkning og tiltak.

Miljøstatus i Norge: Gyrodactylus salaris
Effekt av Gyrodactylus salaris på norske laksestammer: Tilstand, konsekvenser, årsaker og tiltak.