Fisk og fangst i saltvatn

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Fyll ut eitt skjema for kvar reiskapstype!

Fangsttid Dato Klokke-slett Total fisketid i timar
Utsetjing      
Opptak      
Fangststad Litt (Set kryss i ei eller fleire ruter) Mest (eitt kryss)
Fjell    
Blokker og store steinar > 20 cm    
Grus og småstein 0,2-20 cm    
Sand 0,002-0,2 cm    
Mudder, silt og leire < 0,002 cm    
Skjelsand    
Ikkje mogleg å observere    
Fangstreiskap Type Kor mange?
Fiskestong    
Snøre    
Garn    
Ruse    
Anna    
Spesifisering av garn og ruse
Maskevidd mm
Plasseringsdjupn m
Trådtype i garnet  
Lengda på garnet m
Høgda på garnet m
Fangst
(både fisk og andre artar)
Kor mange? Fangststad
    Nær botnen Ikkje nær botnen
       
       
       
       
       
Kommentarar om parasittar og mageinnhald

Opplysningar om miljøpåverknad
Har menneska påverka førekomsten av fisk i den delen av sjøen de undersøkjer?
Er det funne daud fisk? Dersom det er funne daud fisk, skriv det de veit om art, mengd og eventuelt grunnen til at fisken er daud.
Lokale fiskenamn
Norsk eller latinsk namn Lokalt namn