Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Type kulturminne  
Navn på kulturminnet eller stedet 
Gårdsnr./bruksnr. 
Når ble kulturminnet anlagt? 
Hvilken periode var det i bruk? 
Hvilken funksjon hadde det? 

  Ja Nei   Ja Nei

Er kulturminnet fredet?

    Er det skadet/tildekket?    
Brukes det i dag?     Er det godt synlig?    
Er det godt bevart?     Er kulturminnet bevaringsverdig?    

Argumenter for og mot bevaring
 


Skriv ned historier eller sagn knyttet til kulturminnet/stedet. (Skriv gjerne på eget ark)
 


Beskriv kulturminner som ikke lenger er synlige, men som en vet har vært der tidligere. (Skriv gjerne på eget ark)
 


Kilder
 


Referanse til foto, tegninger og kart som er sendt inn