Miljolare.no

Spørsmål og svar

Overskrift
Spørsmål
Skole
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Ikke registrert prøvemateriale i "Resultater"

Hei!
Vi fikk ikke artsbestemt prøvematerialet fra skolens lokalitet, og skrev derfor bare daphnia sp. Vi står uten registrering i "Resultater". Vil det si at materialet ikke blir artsbestemt av dere, og at det ikke inngår i prosjektet?
Mvh. Lars H. Kløcker, Lunde 10-årige skole

Lars H. Kløcker ved Lunde 10-Årige skole (14.10.2013 10:56)

Hei
Resultatene vil komme på skolens resultatside på miljolare.no, så snart forskeren har sett på det innsendte prøveglasset. Jeg ser at dere har registrert i dag, så da går det noen dager, og alt kommer på plass.
Tusen takk for at dere er med på kampanjen, og på undersøkelsene.
med hilsen
Frede Thorsheim

Frede Thorsheim (14.10.2013 11:10)


Lenke

dafnie

hvilken nytteverdi har naturen av dafniene og blir de brukt til noe i forskning?

Eli Folden ved Napp skole (13.10.2013 20:04)

Hei!

Dafniene er veldig bra mat for fisk. Det er faktisk ein del akvarieforretningar som sel dafnier som för. Men i naturen er det viktigste kanskje at dei beiter på algene. Dersom det er lite dafnier og andre krepsdyr i eit vatn (for eksempel fordi det er mykje fisk som har ete dei opp), kan det i næringsrike vatn bli veldig stor algevekst. Det gjer at vatnet blir grønt og grumsete av algar. På ein måte kan du sei at dafninene renser vatnet for algar. Og når dei i tillegg er viktig mat for fiskane, er det bra for ein innsjø at det er dafnier der.

Forskarane som jobbar på laboratoriet er også ekstra glad i dafnier. Det er fordi dafniene vanlegvis ikkje har kjønna formeiring, dei har "jomfrufødsel" og lagar døtre som er genetiske kopiar av seg sjøv. Det vil seie at ein forskar som vil undersøke miljøpåverknad, kan starte med eit kull av ungar som er genetisk heilt like kvarandre. Det blir som å ha 20 einegga tvillingar.

Dafniene passar også godt til å forsøk der ein vil undersøke fleire generasjonar. Dei kan få sitt første kull med ungar når dei er ca 10 dagar gamle, så generasjonstida er rask.

Dersom du har lyst til å lage små forsøk med dafnier, kan du bruke vatn frå den innsjøen eller dammen der du har henta dafniene. Den beste maten for dafniene er alger, men dei klarer seg også ganske lenge på gjærceller. Du må bruke veldig lite gjær, gi dei ein bit som er mindre enn eit knappenålshovud, og gi dei ny mat kvar dag. Om vatnet blir grumsete, kan du hente nytt vatn frå innsjøen. Då siler du det gamle vatnet frå dafniene (for eksempel med den biten av planktonduk som de fekk i prøvepakken), og så tar du dei over i det nye vatnet.


Med vennleg helsing

Olaug Vetti Kvam
Miljølære.no
Skolelaboratoriet i realfag
Universitetet i Bergen

Olaug Vetti Kvam (13.10.2013 20:32)


Lenke

Kode i registreringen

Jeg leste nå at koden som skolen er tildelt, og som står på prøveglassene, skal oppgis ved registrering. Jeg kan ikke huske at registreringsskjemaet spurte etter denne koden, og da har ikke koden blitt oppgitt ved registrering. Betyr dette at prøven som er sendt inn ikke blir behandlet?

Olav Julsrud ved Skjønnhaug skole (06.10.2013 11:56)

Hei
Vi finner frem til riktig skole og prøveglass, så den kommer med - det blr bare litt ekstra puslespill for oss. Resultatene kommer på skoelns regsitrering, der dere allerede har flere funn fra Myrdammen.

Frede Thorsheim (07.10.2013 09:28)


Lenke

red. reg.

Hei igjen, Fekk til å legge inn nye arter, men ikkje rette opp feil typ dam på den første reg. Det er same dam/område som 9.kl. Her misforstod vi litt.
Elles skal eg prøve å få lagt inn bilete frå området

Ingebjørg Trageton ved Granvin barne- og ungdomsskule (04.10.2013 15:18)

Vi skal rette opp i det med dammen
Frede

Frede Thorsheim (04.10.2013 21:46)


Lenke

Redigere funn, område

Hei!
Tenkte å redigere litt på funn og rette opp feil på type dam.
Travle tider, så reg. blei litt mangelfull.Korleis få det til no etter at forskar har lagt inn resultat?

Ingebjørg Trageton ved Granvin skule (04.10.2013 14:52)

Hei
Du lgger deg inn, og ser på 'mine registreringer' . Til høyre er det et lite tannhjul, for hver registrering. Ved å klikke her får du valget ' rediger funnet'. Da kan du slette, endre art eller legge til bilder.
Håper det går greit!
med hilsen
Frede

Frede Thorsheim (04.10.2013 21:43)


Lenke

Om artsbestemmelse av innsendte prøver

Hei! Får vi noen form for tilbakemelding når innsendte prøver er analysert og når våre egne registreringer er gjennomgått og justert av dere?
Mvh
Pål Rønningen

Pål U. Rønningen ved Breidablikk skole (27.09.2013 09:49)

Hei
resultatene blir lagt til på skolens registreringer straks forskeren har funnet frem til hva som var i prøven, og justert funnskjemaet.
Bjørn Walseng har mange prøveglass på bordet nå, så det tar noen dager å komme gjennom. Det blir ikke sendt epostvarsel til hver skole, dere må følge med på resultatsiden. Det er spennende å se alt som er i glassene!
Etter kampanjen vil Walseng skrive en forsknignsrapport som alle får tilgang til. Foreløbige resultater blir lagt frem i plenum på Naturfagkonferansen 18.oktober.
med vennlig hilsen
Frede Thorsheim

Frede Thorsheim (27.09.2013 10:15)


Lenke

Om registrering av arter.

Vi har funnet en del mikroskopiske arter som(så vidt jeg kan se) ikke står på "standardlista". Er det mulig å få disse registrert likevel? Bl.a klokkedyr og tøddeldyr.

Ellen Blackstad ved Lillehammer videregående skole (23.09.2013 08:26)

Vi legger gjerne inn artene slik at du kan registere funn! Sender du artsliste?

Miljolare.no (23.09.2013 13:57)


Lenke

Ikke registrert?

5. trinn tok vannprøver og var på dafniejakt i Mørkevatnet på Milde 4. september. Prøvene ble sendt inn 6. sept., men jeg kan ikke se at de er blitt registrert. Har og sendt inn bilder av smådyr vi fant i vannet, men heller ikke de finner vi igjen. Kan de ha forsvunnet på veien, eller fins det en god forklaring?

Britt Bødtker Olsen ved Hjellestad skole (18.09.2013 15:55)

Resultatene fra planktonprøven dere har sendt inn vil komme straks forskeren har fått analysert innholdet i glasset.
Bildene og de andre smådyrene dere fant, derimot, skulle vise på siden dersom dere har regsitrert på vanlig måte, som dere gjorde i mai i år. Vi må undersøke dette.
mvh
Frede Thorsheim

Frede Thorsheim (20.09.2013 09:32)


Lenke

Granvin

Om vi prøver fleire, kan vi då sende inn eige glas fordele tilsetningsvæska?

Ingebjørg ved Granvin barne- og ungdomsskule (18.09.2013 12:11)

Mengden Lugol er tilpasset étt glass. Bare dette blandingsforholdet et gir riktig konservering av dyrene. Men det er mulig å slå sammen mange prøver fra samme vann ved å filtrere dem gjennom planktonduken. Hvis du lager et kremmerhus og heller forsiktig samme sted, kan du ganske enkelt klippe bort den overflødige duken og putte fliken med dyr rett i glasset. Du må *ikke* forsøke å skrape løs dyrene fra duken - da vil de blir skadet. Til slutt etterfyller du med rent vann og tilsetter lugolen.

Miljolare.no (18.09.2013 13:05)


Lenke

Fleire sett

Hei!
Eg har fått tilsend eitt sett med utstyr. Då vi skal delta med 2 klassar, kan de sende ei pakke til?

Ingebjørg Trageton ved Granvin barne- og ungdomsskule (17.09.2013 22:55)

Hei
Nå som påmeldingen er avsluttet har vi ikke kjøpt inn mer av glassene og konvoluttene. Vi har altså ikke mer å sende ut, du kan samle med begge klassene, og ha dyrene i samme glass dersom det er samme dammen.

med hilsen
Frede

Frede Thorsheim (18.09.2013 08:52)


Lenke

Registrering

Eg har registrert skulen vår som tesbruker og kjem opp som gjestebruker.
Får vi da tilsendt prøveglass o.s.v automatisk og i tilfelle kan de merke dei med mitt navn ?
Brita Einemo Zwart

Brita Einemo zwart ved Lærdalsøyri skule (13.09.2013 10:08)

Hei
Beklager å ha oversett spørsmålet ditt, det dukket først opp nå. Du må registrere en ordinær bruker, og melde deg på kampanjen,. Vi sender glass umiddelbart

Frede Thorsheim (16.09.2013 09:03)


Lenke

Planktonhov

Vår skole har ingenplanktonhover. Ser at du skriver at vi kan bestille disse på kpt eller fybikon. Kan du skrive noe nærmere adresse? Hvor tette skal disse hovene være? Sommerfuglhovaktig? Kan jeg bruke en slags tynn gardin inne i en melsikt?

Aase Baarsud Fagerli ved Frydenlund barneskole (11.09.2013 15:34)

Hei
Du trenger en planktonhåv, med maskevidde ikke større enn 100 my.
Dette er den billugste, fra fybikon:
http://www.fybikon.no/biologiutstyr/feltutstyr/innsamlingsutstyr/planktonhaav-u/-skaft-100-my-med-line
Du fester en line i denne, og katser den ut, det er den beste måten å samle på. De finnes også med skaft, det går også bra.
Dette er sammsort håv, men ferdig med line:
http://www.kptkomet.no/produkter/no_grunnskolen_mangfold__i__naturen_395/innsamling-av-planter-og-dyr-i-vann/vnr/760720/

Det går som regel kvikt å få tilsendt en slik, de er på lager.
Du kan tømme prøve fra håven direkte ned i våre prøveglass, eller sile dem gjennom planktonduken du fikk fra oss, da får du konsentrert opp plankton fra flere håvtrekk.
med hilsen
Frede
Miljølære

Frede Thorsheim (11.09.2013 22:33)


Lenke

Dafniejakten

Hei!
Vi holder på med årets kampanje. Har en dam der det myldrer av liv, men har lyst til å undersøke en annen dam med ungdomsskolen neste uke. Kan man bestille flere prøveglass (både til plankton og vannprøve)? Mvh Ewa Anna Øvergård

Ewa Anna Øvergård ved Øvergård Montessoriskole, 9334 Øverbygd (11.09.2013 16:11)

Vi skal send ett sett til med prøveglass.

Frede Thorsheim (11.09.2013 21:05)


Lenke

Flere prøveglass Dafniejakten

Er det mulig å få tilsendt et par ekstra prøveglass. Vi har tre fisketomme dammer i Haugesund sentrum, som vi ønsker å undersøke :)

Knut Oskar Sørskår ved Skeisvang vgs, Rogalandsgaten 197, 5518 Haugesund (11.09.2013 11:45)

Hei Knut Oskar
Flott at du er med på kampanjen med elevene dien. Vi sender to ekstra sett til deg i løpet av dagen.

med hilsen

Frede

Frede Thorsheim (11.09.2013 12:48)


Lenke

Kun felles registrering

Hvordan foregår registreringen denne gangen? Kun fellesregistrering eller individuell registrering?

Hva skal, i så fall, registreres felles og hva skal registreres indivduelt av elevene?

Tore Erling Løvstrand ved Gjølme skole (10.09.2013 15:55)

Hei
Vi anbefaler felles registrering. Det er mange små dyr, og da er det gjerne greiest å ha registreringsvinduet oppe på skjerm/smartboard, og så gå gjennom funnene sammen. For navnsettingen har vi tenkt at klassen skal bli enige og krysse av ett svar for hver art.
Det er likevel åpent for elevkoder om du ønsker det.
Når forskeren har analysert prøven dere sender inn, vil vi legge artene som er i den, til skolens funnliste
med hilsen
Frede T
miljølære

Frede Thorsheim (10.09.2013 19:59)


Lenke

Adresse

Jeg kastet svarkonvolutten til å sende inn prøvene ved et uhell. Er et mulig å få tilsent en ny?

Tore Erling Løvstrand ved Gjølme skole (10.09.2013 15:36)

Hei
Jeg skal sende en ny straks i morgen tidlig
Frede Thorsheim
miljølære

Frede Thorsheim (10.09.2013 19:17)


Lenke

Prøveglass til Dafniejakten

Hei Frede og Olaug :-)

Kan dere sende ut to sett med prøveglass til for Flaktveit skole? Det er 5.trinn og 7.trinn fra skolen vår som er påmeldt til kampanjen. Vi vil undersøke 3 forskjellige vann. Katja Nyborg Christensen (5.trinn, påmeldt i går, 5.9.2013) trenger et sett. På 7.trinn skal to grupper undersøke 2 ulike vann, så hvis dere kan sende et ekstra sett til meg så hadde det vært kjempeflott. Vi gleder oss :-)
Vennlig hilsen Linda Mork-Knudsen

Linda Mork-Knudsen ved Flaktveit skole (06.09.2013 11:47)

Hei
Du får to sett til, det går helt fint. Dette er informasjonen vi sender til alle som får flere glass:
Hei

Ekstra utstyrspakker er nå sendt til deg.
Dersom du har bedt om flere enn to, er antallet blitt dette
på grunn av begrenset laboratoriekapasitet
(de fleste skoler får bare én utstyrspakke).

NB! Viktig for å unngå forveksling av prøver fra ulike dammer:

* For hver dam som er undersøkt, må dammen registreres
på miljolare.no *før* prøven sendes inn.

* Hvert par med prøveglass er merket med et nummer.
For at vi skal vite hvilken dam prøven kommer fra,
må du legge inn dette nummeret i et eget felt i
registreringsskjemaet.

* Merk gjerne også glassene med navn på dam/klasse.


Lykke til!

Vennlig hilsen,
Miljolare.no

Frede Thorsheim (06.09.2013 16:03)


Lenke

Flere prøveglass

Vi har mottatt 2 prøveglass. Vi ønsker å undersøke 2 ulike tjern i nærmiljøet det første med ørret, det andre uten. Kan dere sende flere glass?

Bjørg Aurebekk ved Vennesla videregående skole (05.09.2013 10:13)

Hei
Vi skal sende ett sett til, slik at dere kan sende inn prøvene separat. det er svært kjekt at dere vil være med i kampanjen, og bidra med 2 vann.

med hilsen
Frede Thorsheim
Miljølære

Frede Thorsheim (05.09.2013 12:10)


Lenke

Flere prøveglass

Hei

Vi har mottatt 2 prøveglass. Vi ønsker å undersøke 2 ulike dammer i nærmiljøet. Kan dere sende flere glass?

Ragnhild Raugstad ved Sandnes videregående skole (27.08.2013 14:15)

Hei
Vi skal sende en pakke til. Svært kjekt at der vil være med, og at dere undersøker flere vann.
med vennlig hilsen
Frede Thorsheim
Miljølære

Frede Thorsheim (05.09.2013 09:04)


Lenke

Flere pakker?

Vi er ganske mange elever i 3. klasse, men vi har 4 voksne med i innsamling av data. Kan vi få 4 pakker?

Aagot Monsen ved Lonevåg skule (28.08.2013 12:06)

Hei
Vi må begrense antall pakker til 3 for hver skole, av hensyn til kostnaden med analyser. Du får tilsendt 2 pakker til.
med vennlig hilsen
Frede Thorsheim
Miljølære

Frede Thorsheim (05.09.2013 08:57)


Lenke

Hei!
Skulle vi fått tilsendt planktonhov? Jeg har fått prøveglass, planktonduk og Lugolen, men ingen hov...

Astrid Grunnan ved Austafjord oppvekstsenter (03.09.2013 15:06)

Hei
Vi kan dessverre ikke sende ut håver til alle skolene. Det er ikke så dyrt med slike (300-500 kroner), men å kjøpe til flere hundre skoler vil oversige våre budsjetter. Det er fhv raskt å bestille og få levert fra kpt eller fybikon.
med hilsen
Frede
Frede Thorsheim
Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen

Frede Thorsheim (05.09.2013 08:54)


Lenke

Planktonhov?

Hei!
Skulle vi ha fått tilsendt planktonhov?

Astrid Grunnan ved Austafjord oppvekstsenter (04.09.2013 13:34)

Hei
Vi kan dessverre ikke sende ut håver til alle skolene. Det er ikke så dyrt med slike (300-500 kroner), men å kjøpe til flere hundre skoler viloversige våre budsjetter. Det er fhv raskt å bestille og få levert fra kpt eller fybikon.
med hilsen
Frede
Frede Thorsheim
Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen

Frede Thorsheim (05.09.2013 08:34)


Lenke

utstyrspakke

Hei, jeg meldte på skolen vår i dag. Kommer utstyrspakken automatisk tilsendt?

Bjørn Toldnes ved Hamnvåg Montessoriskole (28.08.2013 11:09)

Ja, din utstyrspakke går i posten i morgen tidlig.

Miljolare.no (28.08.2013 15:46)


Lenke

uttørkede dammer

Vi har ikke meldt oss på forskerkampanjen, men det er absolutt noe vi kunne tenke oss å være med på. Problemet er at alle dammene jeg hadde tenkt kunne brukes, har tørket ut. Har funnet en liten dam, som kanskje kan brukes, dersom ikke den også tørker ut. Spørsmålet er da: hva skjer hvis vi ikke finner en dam å lete etter dafnier i, fordi dammene har tørket ut? Kan vi likevel ta sjansen, og melde oss på?

Norun Hansen ved Pasvik skole (28.08.2013 13:13)

Hei
Du kan trygt melde deg på. Vi sender prøveglass, og så ser du hva det blir til - det begynner kanksje å regne? Du kan også lage en dam selv, de blir fort kolonisert, sier forskerne.
Selv bittesmå, skitne grøftedammer inneholde rofte dafnier, så prøv gjerne slike steder

Frede Thorsheim (28.08.2013 13:39)


Lenke

Kun en pakke mottatt

Hei
Vi har meldt på alle vg1-klassene våre, 8 stk.
Jeg har bare mottatt 1 konvolutt, men dere sender vel flere?

Hege Cecilie Lennertzen ved Asker videregående skole (26.08.2013 13:12)

Hei
I utgangspunktet sender vi ett sett til hver skole, fordi prøveinnsending er knyttet til hver dam, og ikke til hver skole. Men vi skal sende deg flere sett, jeg regner med at du vil ha 7 til, så får vi inn totalt 8 pråøber. Tusen takk for at du deltar i kampanjen, og har så mange med!

med hilsen
Frede Thorsheim

Frede Thorsheim (26.08.2013 14:41)


Lenke

Når får vi pakken med utstyr tilsendt?

Anna Kjersti Helsvig ved Saga skole (20.08.2013 11:53)

Hei
Vi sendte pakkene i går, så de bør være hos deg i løpet av morgendagen
Med hilsen
Frede Thorsheim
Miljølære

Frede Thorsheim (20.08.2013 12:14)


Lenke

Klassetrinn

Hvilke klassetrinn passer kampanjen for?

Anonym (11.06.2013 11:16)

Kampanjen kan gjennomføres med alle klassesteg i grunnskolen og videregående skole. Det kan knyttes til god undervisning for både de minste, og elever oppover i klassene. Vi har prøvd innsamling av dyr med første og andre klasse, 7.klasse og 8.klasse.

Frede Thorsheim (11.06.2013 11:37)