Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Austafjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Observatører:7.klasse
Område:Laugen, Austadfjord (Nærøysund, Trøndelag)
Damm/tjern:Laugen
Dato:27.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Kommentar fra eksperten:mye fint bøss samt et plantefrø i prøven
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Målinger

Ledningsevne:148.5µS/m

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Damsnegl (Lymnaeidae)


Art:Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)


Art:Mosdyr (Bryozoa)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Rundorm (Nematoda)


Art:Stikkemygg (Culicidae)


Art:Svevemygg (Chaoborus)


Art:Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Art:Tubificidae/naididae