Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Øvergård montessoriskole
Observatører:Gruppe A og B
Område:Ågårdsdam (Målselv, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Damm/tjern:Ågård
Dato:13.09.2013
Registrert:23.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Nummer på prøveglass fra dammen:Husker ikke, står på glasset som er sendt inn
Kommentar til funnene:Yrende liv i dammen, veldig mange dyr i hvert håvkast
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Taggklodafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Svært høy

Funn


Art:Biller (Coleoptera)
Merknad:liten, svart bille, svømmer i vannet


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)
Merknad:larve


Art:Fjærmygg (Chironomidae)
Tetthet:Liten


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Artsdatabanken logo
Art:Linsekreps (Eurycercus lamellatus)
Tetthet:Middels


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Rundorm (Nematoda)


Art:Sviknott (Ceratopogonidae)
Merknad:larve


Artsdatabanken logo
Art:Acanthocyclops robustus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Acroperus harpae
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alona affinis
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alonella excisa
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Bosmina longispina
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Ceriodaphnia megops
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Lathonura rectirostris
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Megacyclops gigas
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Mesocyclops leuckarti
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Polyphemus pediculus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Pseudochydorus globosus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Simocephalus vetula
Tetthet:Middels

Andre bilder

(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)
(13.09.2013)