Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sandstrand oppvekstsenter avd skole — Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Undersøkt av 1.-4. Klasse () ved Sandstrand oppvekstsenter avd skole mandag 11. oktober

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)7600
Antall elever på hele skolen26
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.3
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.5
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0.2
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker4
Vipper og dumpehusker1
Karuseller1
Turnstativ0
Klatrestativ1
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.3
Andre apparater0
Skjul eller overbygg1
Benker 8

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner1
Basketballbaner0
Håndballbaner0
Andre baner0

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerKun fritstående
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

Sommerhalvåretfrilek
 kroppsøving
 skolejogg
 stasjoner
 turn
 balløvelser
 samlingspunkt
 fritidsaktiviteter
 klatrer
Vinterhalvåretskilek
 aking
 borgbygging
 snøballkast
 kroppsøving
 frilek
 trakkehus

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetferiegjester, bygdas unger og ungdommer

Ønsker

Nevn inntil 5 tingturnstang, trampoline, klatring, sykkelbane, zipline, nye kurver i ballbingen

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)15
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Sandstrand oppvekstsenter avd skole

11.10.2021
Sandstrand oppvekstsenter avd skole
(Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
7 trinn
26 elever
7 600 m2 uteområde