Hopp til hovedinnhold

Resultater

Madlavoll skole — Stavanger, Rogaland

Undersøkt av 5. trinn (B/C) ved Madlavoll skole fredag 8. oktober

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)20642
Antall elever på hele skolen350
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.6
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.1
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.2
Kunstgress eller gummidekke0.1
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier0
Husker9
Vipper og dumpehusker0
Karuseller1
Turnstativ1
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep4
Markeringer for paradis o.l.3
Andre apparater5
Skjul eller overbygg6
Benker 9

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner1
Basketballbaner2
Håndballbaner0
Andre baner3

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærKun frittstående
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

SommerhalvåretFrilek
 fotball
 basketball
 brentball
 kanonball
 Capture the flag
 Hoppetau
VinterhalvåretFrilek
 fotball
 brentball
 kanonball

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Sjelden

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetUtleid til lokal fotballklubb. (1-2 dgr i uken)

Ønsker

Nevn inntil 5 tingSavner håndballbane og flere ballbinger.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)60
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Madlavoll skole

Ingen registreringer.