Hopp til hovedinnhold

Resultater

Våge skule — Fjaler, Vestland

Undersøkt av 5.-7. Klasse (6. og 7. klasse) ved Våge skule fredag 24. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)15000
Antall elever på hele skolen46
Antall klassetrinn på hele skolen10

Underlaget

Asfalt0.1
Grus, sand eller singel0.1
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.2
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0.1
Kunstgress eller gummidekke0.3
Annet underlag0.2

Lekeapparater og utstyr

Sklier2
Husker4
Vipper og dumpehusker1
Turnstativ1
Klatrestativ1
Markeringer for paradis o.l.1
Andre apparater2
Skjul eller overbygg7
Benker 4

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner1
Andre baner1

Natur

LøvtrærSkog/skogholt
BartrærSkog/skogholt
BuskerKratt
Er det berg eller steinknauser?Ja

Aktiviteter

Sommerhalvåretspele fotball
 spele smashball
 sitte
 disse
 skli
 hoppe i dammar
 slåball
 elefantball
 turne
 pingpong
 sykle
 leike i sanden
 rolleleik
 bom på boks
Vinterhalvåretake
 same som på sommaren
 snøballkrig
 snømann

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Ofte
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdethyttefolk, vaksne, foreldre, skulebarn, barnehagen, idrettslaget

Ønsker

Nevn inntil 5 tingfleire turnapparat, trampoline, zip-line, nye fotballar, sparkesyklar, syklar til dei store, fleire disser.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel under tak20

Bilder

(23.09.2021)
(23.09.2021)
(23.09.2021)
(23.09.2021)
(23.09.2021)

Andre registreringer fra Våge skule

Ingen registreringer.