Hopp til hovedinnhold

Resultater

Krohnengen skole — Bergen, Vestland

Undersøkt av 5.-7. Klasse (7C) ved Krohnengen skole torsdag 23. september

Areal og plass

Omtrentlig areal for skolens uteområde (m²)8953
Antall elever på hele skolen359
Antall klassetrinn på hele skolen7

Underlaget

Asfalt0.3
Grus, sand eller singel0
Bearbeidet natur (plen, blomsterbed etc)0.3
Ikke-bearbeidet natur (skog, eng, etc)0
Kunstgress eller gummidekke0
Annet underlag0

Lekeapparater og utstyr

Sklier1
Husker0
Vipper og dumpehusker0
Karuseller0
Turnstativ1
Klatrestativ2
Klatrevegger med klatregrep1
Markeringer for paradis o.l.0
Andre apparater1
Skjul eller overbygg4
Benker 20

Ballbaner

Ballbinger1
Fotballbaner0
Basketballbaner3
Håndballbaner0
Andre baner1

Natur

LøvtrærKun frittstående
BartrærIngen
BuskerKlynger
Er det berg eller steinknauser?Nei

Aktiviteter

SommerhalvåretFinsk kanonball
 fotball
 basketball
 dibb dabb
 leke på klatrestativ
VinterhalvåretAke
 Leke i snøen
 snøball på blink

Bruk utenom friminuttet

Brukes uteområdet av klassen i kroppsøving?Ofte
Brukes uteområdet av klassen til uteundervisning?Sjelden
Brukes uteområdet av klassen på fritiden?Ofte

Andre brukere

Andre brukere av uteområdetFele spilling. Buekorps

Ønsker

Nevn inntil 5 tingOppgradert ballbinge, disser, trampoline, minigolf, en skog å leke i, ny fotballbane, en rampe, mindre asfalt på uteområdet og færre biler som er parkert i skolegården.

Sykkelparkering

Antall plasser til sykkel totalt (enkeltplasser)17
Antall plasser til sykkel under tak0

Andre registreringer fra Krohnengen skole

Ingen registreringer.