Miljolare.no

Se rovdyrene!

Vinteraktivitet: Bli kjent med rovdyrene i nærområdet

I nærmiljøet lever det flere rovdyr. Hvor mange arter er det? Når er de aktive? Hvilket rovdyr er det vanligste?


Ved hjelp av de automatiske kameraene skal elevene undersøke disse spørsmålene. Kameraene skal settes ut på senvinteren sammen med et åte som skal lokke til seg rovdyr. Kameraene tar et bilde hvert 5 minutt, og skal stå ute i to uker. Elevene vil kunne se hva de har “fanget”, og gjennom enkle matematikk-øvelser og diagrammer kan de finne svar på forskningsspørsmålene. De praktiske øvelsene kan kobles til økologiundervisningen ved å se på rovdyrenes rolle i næringskjeden.


Hvor lever rovdyrene? Er det noen av de samme dyrene som lever i Norge, Russland og Alaska?
I 2013 fanget tre av prosjektskolene opp fjellrev på viltkamera:
1. Seyakha i Russland,
2. Vardø i Norge
3. Atqasuk i Alaska
Fjellreven er en sirkumpolar art – noe som betyr at den lever rundt hele den nordlige halvkulen. Men, mens fjellreven er en vanlig i Russland og Alaska, er den utrydningstruet i Norge.


Hvilke dyr fanger prosjektskolene opp i år?
_

Portable Document FormatProtokoll russisk (PDF - 385 kB)
Portable Document FormatPresentasjon russisk (PDF - 3 MB)
Portable Document FormatProtokoll (PDF - 592 kB)
Portable Document FormatPresentasjon (PDF - 2 MB)