Miljolare.no

Hva er tundra?

Tundra er treløse vidder, hvor trærne ikke kan vokse på grunn av lave temperaturer og kort vekstsesong.

Den arktiske tundraen finner vi nord for tregrensen og der finner vi også områder hvor jorden er frosset gjennom hele året (permafrost).

 

Hva er Arktis?

Arktis er definert som områder med en gjennomsnittstemperatur på under 10º C i juli.

I Norge er bl.a. Varangerhalvøya i lav arktisk sone og Svalbard i høy arktisk sone.  

Den arktiske tundraen strekker seg rundt den nordlige halvkulen, og er blant de økosystemene som er mest sårbar for klimaendringer.

Tundra schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt, som ønsker å gi et kunnskapsløft om klimaendringer for lærere og elever i Tundraregionen

Hovedmål:

  • Øke kunnskap, nysgjerrighet og engasjement for det arktiske tundraøkosystemet gjennom forskningsbasert undervisning
  • Etablere et sirkumpolart nettverk for lærere og elever for å skape en felles forståelse for klimarelaterte utfordringer i nordområdene

Gjennom TUNDRA schoolnet ønsker vi å formidle tundraøkologi til barn som bor i tundraregionen. Prosjektet skal gjennomføres cirkumpolart i Norge, Russland, Alaska og Canada. Alle dataene fra de ulike landene skal sammenstilles slik at elevene kan se sammenhengen mellom sitt lokalmiljø og det sirkumpolare økosystemet. Prosjektets mål er å øke bevisstheten, nysgjerrigheten og engasjementet om de klimaendringene som vil møte den oppvoksende generasjonen i nordområdene.

  


 

10.07.2017
Morten Ask
Solberg (Gran, Oppland)
Fugler (Aves)
07.09.2015
Reidun Eriksen Mietinen
Vestre Jakobselv (Vadsø, Finnmark)
Gråsidemus (Myodes rufocanus)
Krattspissmus (Sorex araneus)
10.04.2015
Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole
Lysløypa, Varangerbotn (Nesseby - Unjárga , Finnmark)
Rødrev (Vulpes vulpes)
1 til 3 av totalt 11 Vis alle
1 til 3 av totalt 6 Vis alle
Morten Ask
Gran, Oppland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 10.07.2017
Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole
Nesseby - Unjárga , Finnmark
Registreringer: 4 vis
Siste reg.: 10.04.2015
Reidun Eriksen Mietinen
Vadsø, Finnmark
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 07.09.2015
1 til 3 av totalt 6 Vis alle
1 til 3 av totalt 27 Vis alle
  • Morten Ask24.06.2017
  • Morten Ask10.07.2017
  • Morten Ask10.07.2017
  • 1 til 3 av totalt 27 Vis alle