Miljolare.no

Hva er tundra?

Tundra er treløse vidder, hvor trærne ikke kan vokse på grunn av lave temperaturer og kort vekstsesong.

Den arktiske tundraen finner vi nord for tregrensen og der finner vi også områder hvor jorden er frosset gjennom hele året (permafrost).

 

Hva er Arktis?

Arktis er definert som områder med en gjennomsnittstemperatur på under 10º C i juli.

I Norge er bl.a. Varangerhalvøya i lav arktisk sone og Svalbard i høy arktisk sone.  

Den arktiske tundraen strekker seg rundt den nordlige halvkulen, og er blant de økosystemene som er mest sårbar for klimaendringer.

Tundra schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt, som ønsker å gi et kunnskapsløft om klimaendringer for lærere og elever i Tundraregionen

Hovedmål:

  • Øke kunnskap, nysgjerrighet og engasjement for det arktiske tundraøkosystemet gjennom forskningsbasert undervisning
  • Etablere et sirkumpolart nettverk for lærere og elever for å skape en felles forståelse for klimarelaterte utfordringer i nordområdene

Gjennom TUNDRA schoolnet ønsker vi å formidle tundraøkologi til barn som bor i tundraregionen. Prosjektet skal gjennomføres cirkumpolart i Norge, Russland, Alaska og Canada. Alle dataene fra de ulike landene skal sammenstilles slik at elevene kan se sammenhengen mellom sitt lokalmiljø og det sirkumpolare økosystemet. Prosjektets mål er å øke bevisstheten, nysgjerrigheten og engasjementet om de klimaendringene som vil møte den oppvoksende generasjonen i nordområdene.

  


 

Siste registreringer

Morten Ask (Gran, Oppland) — mandag 10. juli 2017

Reidun Eriksen Mietinen, 5., 6. og 7. klasse (Vadsø, Finnmark) — mandag 7. september 2015

Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole, 5-7n (Nesseby - Unjárga , Finnmark) — fredag 10. april 2015

Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole, 5-7n (Nesseby - Unjárga , Finnmark) — fredag 27. mars 2015

Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole, 5-7n (Nesseby - Unjárga , Finnmark) — mandag 15. september 2014

Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Bajssaddanguovddas/Avd skole, 5-7 norsk (Nesseby - Unjárga , Finnmark) — fredag 13. mars 2015

Vestre Jakobselv skole, 5.klasse (Vadsø, Finnmark) — mandag 29. september 2014

Sentrum skole, 5. trinn (Vadsø, Finnmark) — onsdag 20. mars 2013

Universitetet i Tromsø, Universitetet i Tromsø og Statens naturoppsyn (Vardø, Finnmark) — tirsdag 14. mai 2013

Universitetet i Tromsø, Universitetet i Tromsø og Statens naturoppsyn (Vardø, Finnmark) — tirsdag 14. mai 2013