Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Når

  • Fra vår til høst

Utstyr

  • Kamera
  • Notatsaker
  • Flora

Til planteriket regnes moser, karplanter og grønn- og rødalger. I planteriket finner vi organismer som varierer mye i form og størrelse, fra mikroskopiske alger til kjempestore trær. Felles for alle planter er at de driver fotosyntese ved hjelp av det grønne fargestoffet klorofyll som finnes i plantecellene.

I fotosyntesen bruker plantene sollys, vann og karbondioksid og danner organiske forbindelser og oksygen. Planter og fotosyntetiserende bakterier er de eneste organismene som kan benytte solenergien på denne måten. De danner dermed livsgrunnlaget for andre organismer som trenger oksygen og mat i form av organiske forbindelser for å leve.

Planter kan ikke bevege seg slik som dyr kan, og de kan dermed ikke flytte seg rundt for å finne mat, vann eller ly og varme. Likevel finner vi planter nesten overalt i verden, fordi de ulike plantene er spesialtilpasset det området de lever i.

18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bjørnemose (Polytrichum sp.)
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bringebær (Rubus idaeus)
18.09.2017
Stranda vidaregåande skule
Liaset 2 hogstfelt 2012 (Stranda, Møre og Romsdal)
Bringebær (Rubus idaeus)
1 til 3 av totalt 1663 Vis alle
1 til 3 av totalt 305 Vis alle
Alexander S. Svendsen
Kristiansand, Vest-Agder
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 28.03.2014
Alexander Sørnes
Lillehammer, Oppland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 01.06.2014
Alversund skule
Lindås, Hordaland
Registreringer: 2 vis
Siste reg.: 11.09.2006
1 til 3 av totalt 305 Vis alle
1 til 3 av totalt 2105 Vis alle
  • Stranda vidaregåande skule18.09.2017
  • Stranda vidaregåande skule18.09.2017
  • Stranda vidaregåande skule18.09.2017
  • 1 til 3 av totalt 2105 Vis alle