Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1BA
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:26.08.2013
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ask (Fraxinus excelsior)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Forekomst:Vanlig


Art:Lønneslekta (Acer)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødhyll (Sambucus racemosa)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rødlønn (Acer rubrum)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Forekomst:Dominerende