Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1BA
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:05.10.2012
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Asal, lind og blodlønn på veg opp til vatnet.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)


Art:Lønneslekta (Acer)


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)


Artsdatabanken logo
Art:Rødhyll (Sambucus racemosa)


Artsdatabanken logo
Art:Rødlønn (Acer rubrum)


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)


Artsdatabanken logo
Art:Svensk asal (Sorbus intermedia)