Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1 sta 2020-21
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:11.06.2021
Registrert:14.06.2021
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engreverumpe (Alopecurus pratensis subsp. pratensis)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hagenellik (Dianthus caryophyllus)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Legevendelrot (Valeriana officinalis)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Ryllik (Achillea millefolium)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Leveområde:Eng
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rødkløver (Trifolium pratense)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Art:Vikkeslekta (Vicia)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden

Andre bilder

(11.06.2021)