Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1 sta 2020-21
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:21.08.2020
Registrert:24.08.2020
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Pressa blader med plantepresse. Laga plakat. Fann også hjertetre

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alm (Ulmus glabra)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Art:Eik (Quercus)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødhyll (Sambucus racemosa)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødlønn (Acer rubrum)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Spisslønn (Acer platanoides)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Svensk asal (Sorbus intermedia)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Vanlig