Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1STB 2019-2020
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:27.08.2019
Registrert:28.08.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Pors (Myrica gale)
Leveområde:Myr
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødlønn (Acer rubrum)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Spisslønn (Acer platanoides)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Svensk asal (Sorbus intermedia)
Leveområde:Hage/park
Forekomst:Sjelden