Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1sta
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:23.08.2018
Registrert:12.09.2018
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Pors (Myrica gale)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Svensk asal (Sorbus intermedia)
Forekomst:Sjelden