Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1STA
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:24.08.2017
Registrert:12.09.2017
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Pressa blader og hang opp. Fann også frø av geitrams og lupin

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)


Art:Lupinslekta (Lupinus)


Art:Lønneslekta (Acer)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Forekomst:Dominerende