Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Observatører:Richard Bertelsen, Frederick E. Thøgersen og Jonas Lyngbø
Område:Mjølfjell (Voss, Vestland)
Dato:22.08.2016
Registrert:26.08.2016
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Blokkebær (Vaccinium uliginosum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Merknad:v


Artsdatabanken logo
Art:Duskmyrull (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Etasjemose (Hylocomium splendens)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Krekling (Empetrum nigrum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Molte (Rubus chamaemorus)
Merknad: 


Art:Reinlav (Cladonia Cladonia)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Smalsoldogg (Drosera anglica)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Stri kråkefot (Lycopodium annotinum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Merknad: 


Art:Torvmoser (Sphagnum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Torvmyrull (Eriophorum vaginatum)
Merknad: 


Art:Tranebærslekta (Oxycoccus)
Merknad: