Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1STB
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:25.08.2015
Registrert:23.05.2016
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Lauvtre rundt Kjeldevatnet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørk (Betula pubescens)


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)


Art:Lønneslekta (Acer)


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Selje (Salix caprea)


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)