Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

 Jente
Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke språk kan du?

arabisk engelsk, #, norsk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

nord norsk, bokmål

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

bokmål

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

 Ja
Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

arabisk engelsk

Vil du lære flere språk?

Ja
 Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

japanks

Hvorfor vil du lære dette eller disse språkene?

 Det er et fint/fine språk
Det er gøy å lære språk
 Det blir lettere å kommunisere med andre
 Mange kan snakke det
 For å prate med familie i utlandet
 Det er nyttig for jobb og utdanning
 Det gir større tilgang på kunnskap
 Det er nyttig når en reiser/jeg ønsker å reise dit de(t) snakkes
 Vet ikke
 Annet

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

har ingen

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Hvilke ord? Skriv ordene uten å tenke på om de er riktig eller feil skrevet.

chat

Når bruker du de engelske ordene?

 Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
 Når jeg skriver SMS
Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
 Mest når jeg snakker
 Annet

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
Bra: vet ikke
 Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig