Hopp til hovedinnhold

Slik foregår jakten på mikroplasten

Elever på alle trinn kan delta i forskningen på plastavfallet. Den praktiske gjennomføringen kan tilpasses trinnet, og tiden som er til rådighet. Forskerne vil bruke alle resultatene, for å kartlegge omfanget og typen av plastforsøpling i naturen.

Dette er en foreløpig veiledning og kan bli endret. Endelig utgave kommer i september.

Trinnvis vil elevenes forskning foregå slik. Alle deltakere gjennomfører del 1-4, og registrering. Hvor mye skolen gjør ut av steg 5 og 6, avhenger av utstyr, tid og klassetrinn.

1. Klassen velger ut området som skal undersøkes. En strekning på 100 meter langs skolevegen, gjerne en gangveg, er anbefalt.

2. På strekningen skal elevene fotografere og samle synlig plast, ned til de minste bitene det går an å plukke opp.

3. I tillegg til plukking, tar de prøver av sand, i vegbanen eller i grøftekanten. Prøvene skal være på 1 dl, og ikke inneholde jord.

De videre undersøkelsene, og registreringen, foregår på skolen.

4. Sorter plasten som er funnet etter størrelse. Angi antall biter

  • over 5 cm
  • mellom 5 og 0,5 cm
  • under 0,5 cm.

Biter som er mindre enn 0,5 cm er definert som mikroplast. De minste bitene vil finnes i sanden. Et stort spørsmål i forskningskampanjen er hvor mye vi kan finne av disse små bitene. Plasten kan være så oppmalt at vi ikke ser den, selv med luper. Vi ønsker derfor å undersøke med alle tilgjengelige midler, og se hva vi finner.

5. Undersøk sandprøvene. Dette kan elevene utføre på flere måter, etter hvilke redskaper skolen har:

5a. Fordel sanden utover et hvitt ark, og let etter plastbiter. Bruk øynene, håndluper og foto som blir forstørret. Husk å ha målestokk med på bilder.

5b. Bruk saltløsning for å skille ut plastbitene. I saltvann vil plastbitene flyte opp, og sanden synke til bunnen. Det vil komme en mer detaljert veiledning om denne prosessen, og guide for bestemmelse av plasttyper

6. Elevene undersøker det filtrerte materialet med stereoluper, med forstørrelse 30X eller mer. Én lupe med kameratilkobling i klasserommet vil fungere. Plastbiter i prøvene blir målt, beskrevet og registrert.

7. Resultater fra undersøkelsene blir registrert på kampanjesiden. Elevene registrerer med det detaljeringsnivå de har oppnådd i undersøkelsene sine:

  • Plast langs veikanten
  • Plukket plast i mindre og mindre fraksjoner
  • Plastbiter funnet i sandprøvene, med sortering, filtrering og/eller lupe.

8. Etter kampanjen vil forskerne arbeide med dataene, og det vil komme en rapport klassen kan bruke til videre undervisning.