Observer solvinkel og UV-stråling

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Skjema Del a

 
Dato:  
Sola står opp klokken:  
Sola går ned klokken:
Snø på bakken rundt? (Ja / Nei):  
Lengde på evt. målepinne *  

Klokkeslett (evt. dato) UVI avlest UVI målt* UVI simulert* Skyfritt (Ja / nei) Luft-temp* Skygge-lengde*
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Punkter merket med * er frivillige punkt.

Skjema del b

Tidspunkt Sol opp kl Sol ned kl Snø? Måle-pinne lengde (mm) UVI avlest UVI målt* UVI simulert* Skyfritt (Ja / nei) Luft-temp (ºC)* Skygge-lengde (mm)*
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Punkter merket med * er frivillige punkt.